Om oss

Om oss

CareerByUs grundades hösten 2018 av Jonas Röhne, Kristian
Presits och Jessica Grönwall. Bolaget föddes ur en idé att
lägga mer fokus på attityd, beteende och potential vid
rekrytering av specialister och samtidigt kunna erbjuda
en tidseffektiv process.

Kandidatnätverk

Vi arbetar proaktivt med att ständigt utveckla vårt kandidatnätverk efter rådande trender och behov på marknaden. Nätverket består av specialister som är redo att ta nästa steg i sin karriär och de har alla gått igenom en gedigen process bestående av frågeformulär, djupintervju och tester. Det gör att vi effektivt kan hitta rätt matchning utifrån attityd, beteende och potential. Självklart med relevant erfarenhet som grund. Det tycker vi är ett smart sätt för att hitta rätt matchning på ett effektivt sätt.

Personliga

Vi vill lära känna våra kunder och kandidater på djupet. Alla vi som jobbar på CareerByUs är nyfikna av naturen och vi vill förstå våra kunder och kandidater på ett djupare plan då vi anser att det är en förutsättning för att hitta rätt matchning.

Teamdynamik

Att rekrytera en medarbetare till sitt team är ofta mer komplicerat än man kan tro. För att få ut optimal kapacitet av hela teamet är det viktigt att beakta dynamiken mellan medarbetarna. Vi har därför valt att samarbeta med Alva Labs som gör det möjligt för oss att titta på hur teamet förändras beroende på vem du anställer. Det är även viktigt att vi kan ge en helhetsbild av det befintliga teamet till kandidaten så att alla går in med rätt förväntningar.

Attityd, beteende och potential

Vi tror på människors potential. Genom rätt attityd, ett beteende som passar den specifika rollen och en potential att utvecklas och lära sig kommer man långt. Relevant erfarenhet är en hygienfaktor och ska såklart finnas där men med fokus på dessa aspekter blir möjligheten större att hitta en stjärna.